Náhradní plnění:

SAN elektroodpady s.r.o. zaměstnává 100% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností, čímž splňuje podmínky uvedené v paragrafu 76 zákona č. 435/2007 Sb. a má tedy statut - CHRÁNĚNÁ DÍLNA. Vzhledem k tomu, využitím služeb od nás, MŮŽETE USKUTEČNIT NÁHRADNÍ PLNĚNÍ ve smyslu paragrafu 81 odst. 2.písm. b) zákona č. 435/2004 Sb.

Zprostředkuje svým zákazníkům možnost uplatnění náhradního plnění a to, dodáním zboží nebo služeb.

Praktické vysvětlení zákona:

Podle novely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., dle § 81 odst.1) s platností od 1.1. 2005 je stanoveno, že každý zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců je povinen zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců a zaměstnanců se zdravotním postižením je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.

Jak tento zákon splnit:

1. Zaměstnávat povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením (4 %).

2. Odvodem do státního rozpočtu

- výše odvodu za každou osobu, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předešlého kalendářního roku.

3. Odběrem materiálu nebo služeb od firem zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením

- do plnění povinného podílu je možno započítat odebrání výrobků nebo služeb a jejich zaplacení ve sledovaném roce. Celková částka za odebrané výrobky nebo služby, částka bez DPH se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku.

Do plnění povinného podílu je možno započítat maximálně jen takový počet zaměstnanců, který bude potvrzen firmou zaměstnávající osoby se zdravotním postižením (viz § 18 vyhl. č. 518/2004 Sb.).

Jak se vypočítá náhradní plnění?

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí kalendářního roku 2011: 23.845,- Kč

Pokud organizaci chybí jedna OZP musí za ní do státního rozpočtu odvést 2,5 násobek:
2,5 x 23.845 = 59.613,- Kč
Odvod za 2 chybějící osoby pak činí: 2 x 59.613 = 119.226,- Kč atd.

Konkrétní příklad

Chráněná dílna zrealizuje s firmou obrat 1 000 000,- Kč (bez DPH). Pro zjištění počtu osob, které lze započítat do náhradního plnění se tento obrat vydělí 7 násobkem průměrné mzdy.

7 x 23.845,- = 166.915,-
1 000 000 : 166. 915 = 5,99

Výsledek pak značí kolik osob můžeme započítat do náhradního plnění.
Společnosti – mají-li více než 25 zaměstnanců

 Přepočtený počet
zaměstnanců
musíte buď zaměstnat
osoby s OZP
nebo zaplatit
ročně odvod Kč
nebo odebrat ročně od
chráněné dílny za
251,0059.613,-166.915,-
502,00119.226,-333.830,-
1004,00238.452,-667.660,-
2008,00476.904,-1.335.320,-
30012,00715.356,-2.002.980,-
40016,00953.808,-2.670.640,-
50020,001.192.260,-3.338.300,-

V tabulce uvedené hodnoty se každý rok mění vzhledem k nárůstu měsíční průměrné mzdy v ČR vyhlašované ČSÚ k 30. 9. sledovaného roku.

Za realizovaný obrat Vám vystavíme potvrzení o tzv. náhradním plnění, které nahrazuje povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.